اخبار > شهادت امام رضا(ع)

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست


امام رضا-ع:
کسی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند،
در روزی که چشم ها گریانند(روز حساب)، گریان نخواهد شد.


1396/08/28 slider ١٦٨٤٠


خروج