اخبار > سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست


پیام رهبر معظم انقلاب:
من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ریزی انجام بدهند و ان‌شاءالله در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.


1396/03/30 ١٣:٠٦ events, news, slider ١٥١١٦


خروج