صدور برچسب تردد خودرو

درخواست برچسب تردد

جهت دریافت برچسب تردد،ابتدا آئین نامه مربوط به تردد در پردیس دانشگاه را مطالعه نمایید سپس با مدارک مورد نیاز به دفتر حفاظت فیزیکی(جنب بانک ملی، روبروی پارکینگ) مراجعه نمایید.

برای دریافت و مطالعه آئین نامه تردد خودرو در پردیس دانشگاه اینجا کلیک کنید.

مدارک مورد نیاز جهت تردد خودرو در پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شاغلین:

 1. تکمیل فرم مربوطه
 2. تایید فرم توسط واحد مربوطه
 3. کپی آخرین حکم کارگزینی
 4. کپی کارت خودرو (پشت و رو )

دانشجویان:

 1. تکمیل فرم مربوطه
 2. تایید فرم مربوطه توسط معاونت دانشجویی
 3. کپی کارت دانشجویی(پشت و رو )
 4. کپی کارت خودرو (پشت و رو )

شرکت ها:

 1. تکمیل فرم مربوطه
 2. معرفی نامه با سربرگ شرکت 
 3. تایید معرفی نامه توسط واحد مرتبط در دانشگاه(نقلیه، دفتر فنی و..)
 4. کپی آخرین قرارداد دارای اعتبار با دانشگاه
 5. کپی کارت ملی 
 6. کپی کارت خودرو (پشت و رو )

لازم به ذکر است جهت دریافت برچسب تردد پس از تکمیل مدارک فوق به حراست دانشگاه مراجعه نمایید.

   دانلود : آئین نامه تردد خودرو.pdf           حجم فایل 467 KB
   دانلود : فرم تردد خودرو شرکت           حجم فایل 263 KB
   دانلود : فرم تردد خودرو دانشجو           حجم فایل 265 KB
   دانلود : فرم تردد خودرو پرسنل           حجم فایل 266 KB