توابع

حراست،حراست دانشگاه، حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در حال حاضر دفاتر حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهرستان های ذیل فعال می باشد

  • زاهدان
  • میرجاوه
  • خاش
  • سراوان
  • سیب سوران