اخبار > حمایت ازکالای ایرانی

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست


شعار امسال (حمایت از کالای ایرانی) است،این فقط مربوط به مسولین نیست، آحاد ملت هم می توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان شوند.


1397/01/14 ١٣:٣٨ events, notifications, news, slider ١٧٧٧٠


خروج