اخبار > استفاده از ایمیل دانشگاهی برای انجام امور اداری

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست


قابل توجه همکاران گرامی: با عنایت به فعال بودن پست الکترونیک دانشگاه، شایسته است کلیه همکاران در توابع دانشگاه از پست الکترونیک دانشگاهی استفاده کنند. در ضمن استفاده از پست الکترونیک خارجی (نظیر Gmail,yahoo,...) برای امور اداری ممنوع می باشد. ایجاد پست الکترونیک دانشگاهی توسط مدیریت آمار و فن آوری دانشگاه صورت می پذیرد.


1396/04/03 ٠٧:٣٥ notifications ١٥٨٣٦


خروج