اخبار > حراست در یک نگاه

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست


حراست یعنی: حراست در ادبیات به معنای پاسداری و مراقبت کردن، و در ساختار اداری، حراست به نهاد یا بخشی گفته می شود که درون تشکیلات یک سازمان وظیفه ی مهم و خطیر مراقبت از سلامت اجزای آن سازمان را در برابر انواع مختلف انحرافات بر عهده دارد. حراست با توجه به شناخت کاملی که از مجموعه دارد، با ارائه ی مشاوره ی موثر به مدیریت کلان سازمان می تواند در اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز و پیشرفت مجموعه ی تحت نظارتش تاثیر بسزایی داشته باشد. حراست به شکلی عمل می کند که مأمن همه اقشار شاغل در سازمان می باشد و ضمن عمل نمودن به موازین اسلامی و قوانین در تمامی امور، به ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام از جمله تکریم ارباب رجوع می پردازد.


1396/03/30 ٠٩:٤٢ news, slider ١٥٨١١


خروج