اخبار > روز جهانی مبارزه با کار کودک

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراستپیشینه نامگذاری روز جهانی مقابله با کار کودک:
سازمان بین‌المللی کار، از سال 2002 بر گستره جهانی کار کودک و اقدامات و تلاش‌های مورد نیاز برای محو آن تمرکز کرد. بر همین اساس روز 12 ژوئن از همان سال به عنوان روز جهانی مقابله با کار کودک اعلام شد که مستلزم همکاری دولت‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های کار، جامعه مدنی و میلیون‌ها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام مؤثری را برای کمک به کارگران کودک انتظار داشت.


1396/03/22 ١٠:٠٦ events ١٥٧٤٥


خروج